De 50 laatste gezochte patronen De 50 laatste toegevoegde woorden De 50 laatste correcties
IP Datum Patroon
86.87.41.69 15:15 .o..k....n
2a02:a420:24:565c:e4d8:8bd1:cd20:e098 15:15 .e.e.r...h.
82.173.157.44 15:15 ..nt
157.55.39.19 15:15 r...t.e....
2a02:a420:24:565c:e4d8:8bd1:cd20:e098 15:14 .p.n.t.a.
2a02:a446:3b6b:1:3824:7c44:99e1:cb74 15:14 v.e..s.......e.
77.161.23.30 15:13 e.e.e.e
2a02:a446:3b6b:1:3824:7c44:99e1:cb74 15:13 v.o..s.......e.
2a02:a469:f59f:1:4cbb:6459:8f93:cfec 15:13 tri...
77.161.23.30 15:12 .e.e.
2a02:a446:3b6b:1:3824:7c44:99e1:cb74 15:11 ..e.v....o.
77.161.23.30 15:11 .r.g.t
2a02:a469:f59f:1:4cbb:6459:8f93:cfec 15:11 tri...
2a02:a469:f59f:1:4cbb:6459:8f93:cfec 15:11 .e.a.e.
86.87.41.69 15:11 stuk.......
86.87.41.69 15:10 .v..n..h..n
2a02:a446:3b6b:1:3824:7c44:99e1:cb74 15:10 dieet.......
77.161.23.30 15:10 ...e.e.
2001:1c02:b22:6d00:b911:a683:b2a7:11ea 15:09 pe.e.
37.120.238.234 15:09 ....k.a..n
2a02:a420:24:565c:e4d8:8bd1:cd20:e098 15:08 .e.t.u.....k.....
84.86.211.180 15:08 e.e.e
2001:1c04:90e:8d00:cc9a:1e59:47c1:a2b6 15:08 e.wei
2a02:a420:24:565c:e4d8:8bd1:cd20:e098 15:08 ....bagage
2a02:a446:3b6b:1:3824:7c44:99e1:cb74 15:07 d..m......e.
37.120.238.234 15:07 stuk.....e.
2a02:a454:c4e7:1:c5bf:22e:319b:e970 15:07 computer.c.e..
82.173.157.44 15:07 .....dster
2a02:a446:3b6b:1:3824:7c44:99e1:cb74 15:07 d..m.r....e.
84.243.250.55 15:07 *des
2001:1c04:90e:8d00:cc9a:1e59:47c1:a2b6 15:07 ..z.s
137.120.233.194 15:07 *gasten
86.87.41.69 15:07 o.u....g
137.120.233.194 15:06 brand*
2a02:a454:c4e7:1:c5bf:22e:319b:e970 15:06 a.e...a
84.86.211.180 15:06 ....t.d.n
137.120.233.194 15:06 gasten*
86.87.41.69 15:06 ...ste.s..d
207.46.13.169 15:06 ..n.r...n...
137.120.233.194 15:06 gasten
2a02:a454:c4e7:1:c5bf:22e:319b:e970 15:05 o.f....
84.86.211.180 15:05 heldens.a.u.
2a02:a454:c4e7:1:c5bf:22e:319b:e970 15:04 ...recht
2a02:a454:c4e7:1:c5bf:22e:319b:e970 15:04 c.m.u.e.......
84.86.211.180 15:04 c.m......c.e.m
2a02:a446:3b6b:1:3824:7c44:99e1:cb74 15:03 .o.r..e.z.
157.55.39.106 15:03 .a.....n..s....
2a02:a454:c4e7:1:c5bf:22e:319b:e970 15:03 c.m.u.e.......
2a02:a446:3b6b:1:3824:7c44:99e1:cb74 15:02 toebereid...
86.94.28.177 15:01 keuken...e...
IP Datum Woord
213.46.38.85 gister 02:21 genevertje
213.46.38.85 gister 02:19 jenevertje
213.46.38.85 gister 02:18 wodkaatje
185.28.227.216 zaterdag 10:35 nietzo
185.28.227.216 zaterdag 10:20 vereendekrachten
81.204.61.233 zaterdag 02:03 gyzeldiplomatie
81.204.61.233 zaterdag 01:59 decimalestelsel
81.204.61.233 zaterdag 01:50 decimaalstelsel
81.204.61.233 zaterdag 01:48 rietveldacademie
24.132.30.230 donderdag 01:48 zangtrio
2a02:a45e:9333:1:b862:b073:a12a:300e 03/Aug/2022 14:16 aspergevelden
2a02:a455:9df5:1:752b:f20d:a2cd:58f4 02/Aug/2022 15:11 ranselriem
89.98.252.184 01/Aug/2022 14:32 digicode
77.251.4.94 01/Aug/2022 14:26 nietgeschotenisaltydmis
77.251.4.94 01/Aug/2022 14:26 dedaderligtophetkerkhof
2001:1c05:1584:8d00:4855:92e3:7965:e39b 01/Aug/2022 13:01 capoeira
2001:1c03:6905:4e00:1455:29b5:950a:9a1e 01/Aug/2022 12:29 pintjes
217.103.104.203 31/Jul/2022 15:19 vogelpestgebied
77.167.14.248 31/Jul/2022 09:47 plaklucht
77.167.14.248 31/Jul/2022 09:47 plaknacht
87.214.235.128 30/Jul/2022 12:32 fandag
87.214.235.128 30/Jul/2022 12:29 seizoensopening
77.251.4.94 29/Jul/2022 10:43 datzynaambeienmetslagroom
77.251.4.94 29/Jul/2022 10:43 goedewynbehoeftgeenkrans
2001:1c00:800:9b00:6505:333b:bfc7:de55 28/Jul/2022 18:39 onderzoekskamer
2001:1c03:5108:3b00:7822:9c1e:ab0c:cbd2 26/Jul/2022 17:11 advertentievry
2001:1c00:261d:6b00:8567:93e8:19bd:b432 24/Jul/2022 15:21 spaarcentje
2a10:3781:c6d:1:d0d6:de9c:19a8:54be 24/Jul/2022 13:37 plaagdieren
195.240.67.234 23/Jul/2022 09:17 vyfsterrenbeweging
85.148.189.31 20/Jul/2022 21:54 blanes
217.122.145.180 20/Jul/2022 13:36 sei
217.122.145.180 20/Jul/2022 13:27 ler
217.122.145.180 20/Jul/2022 13:26 lur
217.122.145.180 20/Jul/2022 13:26 lir
77.251.4.94 17/Jul/2022 08:31 herhalingvanzetten
2a10:3781:c6d:1:7c13:b0e4:ac05:955b 16/Jul/2022 21:49 feyenoordfans
2001:1c02:2f08:b200:3c8b:607b:367e:3181 16/Jul/2022 10:39 pretstudie
81.204.61.233 16/Jul/2022 05:41 inbetongegoten
217.122.145.180 13/Jul/2022 12:37 skyjack
2a02:a462:b447:1:7181:ddca:c428:97ff 13/Jul/2022 10:56 kamisa
213.46.38.85 11/Jul/2022 22:00 kofferberg
217.101.110.222 10/Jul/2022 10:45 zomergolf
84.27.34.9 10/Jul/2022 09:50 wagner
81.204.61.233 09/Jul/2022 16:58 klimaatbeleid
87.208.21.154 05/Jul/2022 23:03 buxusmot
81.204.61.233 02/Jul/2022 12:14 degeneraties
94.212.17.104 02/Jul/2022 00:28 enkelstukken
84.194.10.139 29/Jun/2022 17:41 ntlkpwtnkafapie
77.170.111.140 29/Jun/2022 14:26 priveweg
2a02:a461:137e:1:e8e1:d841:8b6:8416 27/Jun/2022 17:00 nokconstructie
IP Datum Woord Correctie
217.122.145.180 20/Jul/2022 13:21 azza assa
2a02:a460:2614:1:3917:68df:6e4a:575e 23/Apr/2022 09:09 kizilirmak [verwijderd]
2001:1c03:4813:3e00:1095:9454:6fb0:c140 05/Apr/2022 18:25 s5teigerlieden [verwijderd]
77.248.32.122 05/Mar/2022 10:05 trotoir [verwijderd]
2001:982:8662:1:807f:cbfa:48e0:968e 22/Feb/2022 00:11 wiedeschoenpasttrekkenhemaan wiedeschoenpasttrekkehemaan
2a02:a464:1b2b:1:e40e:a33e:e800:1086 29/Jan/2022 18:15 eetgida [verwijderd]
2a02:a452:5218:1:a41f:5f1f:5cfd:8bac 18/Jan/2022 16:35 srddeoifrg [verwijderd]
80.101.234.142 16/Aug/2021 13:26 zicheenaapschrikken [verwijderd]
217.101.243.184 18/Jul/2021 15:10 hahahhaihihiaahaha [verwijderd]
217.101.243.184 18/Jul/2021 15:10 hyheeftmozesendeprofeten [verwijderd]
217.101.243.184 18/Jul/2021 15:09 hyhoortdevlooienhoesten [verwijderd]
82.217.78.141 25/Jan/2021 13:14 decemberwinduithetoostbrengtdezikenlutteletroost decemberwinduitdeoostbrengtdeziekenlutteltroost
94.157.90.55 09/Jan/2021 14:10 eknluidrbnel [verwijderd]
89.20.185.62 06/Jan/2021 15:13 fjaqjflmk [verwijderd]
86.84.209.23 02/Jan/2021 16:49 oerenthard oerendhart
84.85.80.223 22/Dec/2020 15:27 nekrew [verwijderd]
77.63.115.88 28/Nov/2020 20:09 acuuraatheid accuraatheid
45.155.156.238 16/Nov/2020 08:37 skivluvht [verwijderd]
195.140.215.42 15/Aug/2020 09:41 pisnicht [verwijderd]
87.212.158.123 18/Jul/2020 14:40 donau [verwijderd]
80.101.234.142 17/Jul/2020 19:37 vluchtprogrammaa [verwijderd]
80.101.239.73 16/Jul/2020 16:40 ynaenr [verwijderd]
82.161.36.16 20/Jun/2020 10:50 gemouw [verwijderd]
163.158.245.54 13/Jun/2020 13:58 toeristentrekpleiser [verwijderd]
77.250.152.48 08/Jun/2020 20:46 buitenwesten [verwijderd]
86.84.209.23 05/Jun/2020 10:04 perseelaap [verwijderd]
80.101.239.73 01/Jun/2020 21:14 eirhghrgrdaln [verwijderd]
87.214.235.128 16/May/2020 11:37 faillisementsrisico [verwijderd]
86.80.150.48 20/Apr/2020 09:22 nnymaav [verwijderd]
86.80.150.48 20/Apr/2020 09:22 peaetelr [verwijderd]
86.80.150.48 20/Apr/2020 09:21 evegnruikebtr [verwijderd]
86.80.150.48 20/Apr/2020 09:21 fascists [verwijderd]
86.80.150.48 20/Apr/2020 09:19 wmatmaceshkrbna [verwijderd]
86.80.122.212 07/Mar/2020 23:22 verkoperstruc [verwijderd]
86.80.122.212 07/Mar/2020 23:21 verwisseltruc [verwijderd]
10.1.117.83 14/Jan/2020 09:26 paddenstoel [verwijderd]
82.172.132.93 05/Jan/2020 13:08 zohcotmrzotheis [verwijderd]
82.217.78.141 23/Nov/2019 17:37 znoezelee [verwijderd]
82.217.78.141 23/Nov/2019 17:37 izgwdza [verwijderd]
82.217.78.141 23/Nov/2019 17:37 zandzeepensodamineraalwaterstralen [verwijderd]
82.217.78.141 23/Nov/2019 17:35 zandzeepsodamineraalwatersteenstralen [verwijderd]
82.217.78.141 23/Nov/2019 17:33 zeerzwarewindstoten [verwijderd]
82.217.78.141 23/Nov/2019 17:31 zandzeepensodamineraalwatersteenstralen [verwijderd]
82.217.78.141 22/Nov/2019 13:53 wiegewacht [verwijderd]
89.205.133.88 04/Nov/2019 14:03 shhkrctttleoya [verwijderd]
89.205.133.88 04/Nov/2019 14:00 aeeeiiibdggnnnrstww [verwijderd]
89.205.133.88 04/Nov/2019 13:54 bngggggggggggggggg [verwijderd]
89.205.133.88 04/Nov/2019 13:53 ffff [verwijderd]
89.205.133.88 04/Nov/2019 13:53 aaabbcdddeefghjjkllmorssuw [verwijderd]


Laatste wijziging: Sun Oct 24 11:23:51 2021. Opmerkingen of suggesties? Stuur ze aan Wimjan.